Organisatie

Stichting Speelgoedbank Vught is in augustus 2020 opgericht door Marjet Hoppenbrouwers en Sophia van Thiel. Zij zijn beiden maatschappelijk betrokken en willen graag bijdragen aan een evenwichtigere maatschappij. Bij voorkeur doen zij dat lokaal. Allebei hebben zij ervaring met het opstarten van een onderneming, bedrijfsvoering, organisatie en communicatie. Daarnaast zijn zij beiden moeder en woonachtig in Vught.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Marjet Hoppenbrouwers (voorzitter)
Sophia van Thiel (secretaris)
Inge Niessen (penningmeester)

Doelstelling

Stichting Speelgoedbank Vught heeft als doel het inzamelen van, zowel gebruikt als nieuw, speelgoed en het gratis verstrekken hiervan aan kinderen van 0 t/m 12 jaar waarvan de ouders/verzorgers (tijdelijk) te weinig geld hebben om speelgoed te kopen.

Ieder kind heeft het recht om te spelen ongeacht de financiële situatie van de ouders. Voor een groot aantal kinderen is een cadeau voor hun verjaardag of voor de feestdagen echter helemaal niet vanzelfsprekend, laat staan zomaar iets tussendoor.

In de gemeente Vught wonen meer dan 160 huishoudens met kinderen (tot 18 jaar) die moeten rondkomen van een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Het gaat daarbij om 275 kinderen. Dat betekent dat 1 op de 20 kinderen in Vught te maken heeft met armoede. Het aantal gezinnen dat leeft in armoede blijft, o.a. door de Corona-crisis, stijgen.

Speelgoed is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de fantasie, motoriek en creativiteit van kinderen. Speelgoed zorgt er bovendien voor dat kinderen sneller met andere kinderen spelen en is dus ook belangrijk voor de sociale contacten.

Stichting Speelgoedbank Vught wil het mogelijk maken dat al deze kinderen vier keer per jaar een passend stuk speelgoed cadeau krijgen. Het speelgoed moet van hoge kwaliteit zijn, dus zo goed als nieuw en compleet.

Naast het blij maken van de kinderen zorgt het hergebruik van speelgoed ook nog eens voor een bijdrage aan een duurzamere maatschappij. Speelgoed wordt minder snel weggegooid en de maakindustrie hoeft minder te produceren.

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Vught 2023-2025

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Vught 2020-2022

ANBI

Stichting Speelgoedbank Vught heeft een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Donateurs van een ANBI mogen de schenking aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beloningsbeleid

Stichting Speelgoedbank Vught werkt uitsluitend met vrijwilligers die vanuit de stichting geen enkele financiële beloning ontvangen. Dit geldt ook voor het bestuur. Eventueel gemaakte kosten ten behoeve van de stichting kunnen door de vrijwilligers en het bestuur in overleg gedeclareerd worden.

Jaarverslag

Meer informatie over onze activiteiten en de financiële verantwoording kunt u vinden in het jaarverslag

Jaarverslag en financiele verantwoording 2023

Balans Speelgoedbank 2023

Jaarverslag en financiële verantwoording 2022

Balans 2022

Jaarverslag en financiële verantwoording 2021

Balans 2021

Jaarverslag en financiele verantwoording 2020

Geheimhouding

De vrijwilligers die bij ons werken tekenen een geheimhoudingsverklaring en spreken niet over de bezoekers van Speelgoedbank Vught.

Aansprakelijkheid

De speelgoedbank is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van het uitgegeven speelgoed. Het gebruik van het speelgoed geschiedt geheel op eigen risico. Het speelgoed valt niet onder een garantie.

Bestuur
vlnr: Sophia van Thiel, Inge Niessen en
Marjet Hoppenbrouwers