Speelgoed brengen

Brengen van speelgoed is lange tijd niet mogelijk geweest omdat wij onvoldoende opslagruimte hebben. De opslagruimte is nog steeds beperkt, maar wij willen graag weer inzamelen.


De eerstvolgende inbreng mogelijkheden zijn op:

Maandag 17 oktober 19.00 – 20.30 uur
Woensdag 19 oktober 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Kempenlandstraat 11H. Een afspraak maken is niet nodig.

De speelgoedbank heeft – gezien de hoeveelheid speelgoed die ons wordt aangeboden – de luxe om selectief te zijn.

Eisen die worden gesteld aan het ingebrachte speelgoed:

  • hedendaags speelgoed waar de huidige generatie graag mee speelt
  • aantrekkelijk (o.a. niet verkleurd), schoon, heel & compleet
  • geen klein speelgoed, zoals in surprise-eieren of McDonalds
  • geen knuffels

Wilt u speelgoed doneren aan de speelgoedbank? Bedenk dan dat kinderen echt blij worden van hedendaags speelgoed dat er nog aantrekkelijk uitziet (o.a. niet verkleurd) en schoon, heel & compleet is.

Wij hebben regelmatig speelgoed gekregen wat kapot of versleten is. Dit brengen wij naar de milieustraat en dat kost geld. Geld dat we liever gebruiken voor andere doeleinden. Daarom controleren onze vrijwilligers het speelgoed dat door u wordt gebracht. Indien het speelgoed niet voldoet zal het worden afgewezen en geven wij het u mee terug. Wij stellen het zeer op prijs als u het speelgoed zelf ook goed controleert voordat u het bij ons brengt. Alvast bedankt!

Inzamelen kan alleen op vaste momenten. Het is niet mogelijk om op andere momenten speelgoed te brengen. Wanneer we weer speelgoed inzamelen communiceert de speelgoedbank dat via deze website, via onze social media (Facebook en Instagram) en via het lokale Klaverblad.

Speelgoedinzameling organiseren?

Wij waarderen het zeer als u een speelgoedinzameling wilt organiseren, maar verzoeken u wel dit vooraf met ons af te stemmen.

Speelgoed brengen