Speelgoed brengen

Nieuw adres: Kempenlandstraat 11H in Vught
Brengen van speelgoed is voorlopig helaas niet mogelijk omdat wij onvoldoende opslagruimte hebben. Zodra dat weer mogelijk is leest u dat hier op onze website, op social media of in Het Klaverblad.

Wilt u speelgoed doneren aan de speelgoedbank? Bedenk dan dat kinderen echt blij worden van hedendaags speelgoed dat er nog aantrekkelijk uitziet (o.a. niet verkleurd) en schoon, heel & compleet is. De speelgoedbank heeft – gezien de hoeveelheid speelgoed die ons wordt aangeboden – de luxe om selectief te zijn. Ingeleverd speelgoed wordt eerst door vrijwilligers gecontroleerd.

Inzamelen kan alleen op vaste momenten. Het is niet mogelijk om op andere momenten speelgoed te brengen. Wanneer we weer speelgoed inzamelen communiceert de speelgoedbank dat via deze website, via onze social media (Facebook en Instagram) en via het lokale Klaverblad. De eerstvolgende keer zal waarschijnlijk begin 2022 zijn.

Speelgoedinzameling organiseren?

Wij waarderen het zeer als u een speelgoedinzameling wilt organiseren, maar verzoeken u wel dit vooraf met ons af te stemmen.

Speelgoed brengen