Speelgoed brengen

De eerstvolgende inbreng mogelijkheden zijn op:
Maandag 27 september 19.00 – 21.00 uur
Woensdag 29 september 14.00 – 16.00 uur
Zaterdag 2 oktober 10.00 – 12.00 uur

Een afspraak maken is niet nodig.

Eisen die worden gesteld aan het ingebrachte speelgoed:

  • hedendaags speelgoed waar de huidige generatie graag mee speelt
  • aantrekkelijk (o.a. niet verkleurd), schoon, heel & compleet
  • geen klein speelgoed, zoals in surprise-eieren of McDonalds
  • geen knuffels

Onze vrijwilligers controleren het speelgoed dat door u wordt gebracht. Indien het speelgoed niet voldoet zal het worden afgewezen en geven wij het u mee terug. Wij stellen het zeer op prijs als u het speelgoed zelf ook goed controleert voordat u het bij ons brengt. Alvast bedankt en we zien u graag op één van de genoemde inbreng-momenten.

Wilt u speelgoed doneren aan de speelgoedbank? Bedenk dan dat kinderen echt blij worden van hedendaags speelgoed dat er nog aantrekkelijk uitziet (o.a. niet verkleurd) en schoon, heel & compleet is. De speelgoedbank heeft – gezien de hoeveelheid speelgoed die ons wordt aangeboden – de luxe om selectief te zijn. Ingeleverd speelgoed wordt eerst door vrijwilligers gecontroleerd.

Wij zijn sinds de start in september blij verrast door de enorme hoeveelheid gebracht speelgoed. Om meer structuur aan te brengen in  het organiseren van brengen en halen, gaan we op vaste momenten speelgoed inzamelen. Het is niet mogelijk om op andere momenten speelgoed te brengen.

Speelgoedinzameling organiseren?

Wij waarderen het zeer als u een speelgoedinzameling wilt organiseren, maar verzoeken u wel dit vooraf met ons af te stemmen.