Steun ons

U steunt de Speelgoedbank Vught door gebruikt speelgoed dat nog in goede staat is te brengen op onze inzamelmomenten (een aantal keer per jaar). Heeft u geen speelgoed (meer), maar wilt u de speelgoedbank toch steunen? Dan kan dat uiteraard.

De Speelgoedbank Vught draait volledig op vrijwilligers en is financieel afhankelijk van sponsoring en giften. Sponsoren en financiële bijdragen zijn hard nodig om ons doel, speelgoed voor alle kinderen, te bereiken. Het geld dat wij via sponsoring ontvangen wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuw speelgoed waarvan wij geen of onvoldoende aanlevering krijgen of speelgoed dat moeilijk hergebruikt kan worden, zoals knutselmaterialen etc. Verder zal het geld worden uitgegeven aan vaste terugkerende kosten, zoals bijvoorbeeld van de locatie.

U kunt de Stichting Speelgoedbank Vught steunen door een bedrag over te maken naar:

NL38 INGB 0006 8291 06 t.n.v. Stichting Speelgoedbank Vught.

Stichting Speelgoedbank Vught is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Schenkingen zijn daardoor (deels) aftrekbaar van de belasting. Lees hier meer over ANBI.

Bedrijven en organisaties

Ook als bedrijf of organisatie kunt u de Speelgoedbank Vught steunen. Neem contact op met de speelgoedbank voor de mogelijkheden. Ieder jaar dat u de speelgoedbank steunt wordt de naam van uw bedrijf, organisatie of club vermeld op onze website. Bovendien wordt de naam opgenomen op de Wall of Fame voor sponsors op locatie van de speelgoedbank.

Met dank aan de sponsors

Jeugdfonds Vught