Privacyverklaring Stichting Speelgoedbank Vught 

Stichting Speelgoedbank Vught is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Bescherming persoonsgegevens

Stichting Speelgoedbank Vught neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Stichting Speelgoedbank Vught zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de telecommunicatiewet.

Over Stichting Speelgoedbank Vught

Stichting Speelgoedbank Vught is een stichting die gratis speelgoed verstrekt aan kinderen (van 0 t/m 12 jaar) in de gemeente Vught waarvan de ouders/verzorgers vanwege financiële redenen (tijdelijk) geen speelgoed kunnen kopen.De gezichten achter Stichting Speelgoedbank Vught zijn Marjet Hoppenbrouwers en Sophia van Thiel. Zij zijn verantwoordelijk voor het privacybeleid.

Contactgegevens
Stichting Speelgoedbank Vught

+31 (0)6 3970 3630 | info@speelgoedbankvught.nl | www.speelgoedbankvught.nl

KvK-nummer 80106714

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Speelgoedbank Vught verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Klanten

Klanten zijn particulieren met kinderen die recht hebben op speelgoed van Stichting Speelgoedbank Vught. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam van het kind
 • Adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s)
 • E-mailadres ouder(s)/verzorger(s)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in schriftelijke correspondentie, telefonisch of tijdens een gesprek.

Websitebezoekers

Bij bezoek aan de website worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Gegevens over surfgedrag (dit is geanonimiseerd)
 • Nadrukkelijk wordt hierbij geen volledig IP-adres opgeslagen

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/verzorgers. Stichting Speelgoedbank Vught kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Stichting Speelgoedbank Vught raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Stichting Speelgoedbank Vught zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Stichting Speelgoedbank Vught op via info@speelgoedbankvught.nl

Social media volgers

 • Voor- en achternaam (profielnaam)
 • Geslacht
 • Taal
 • Plaatsnaam
 • Land

Van Social Media Platform Instagram heeft Stichting Speelgoedbank Vught een button geplaatst op de website. Lees de privacyverklaringen van Instagram om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Zakelijke relaties

 • Voor- en achternaam
 • Naam en adres bedrijf waarvoor u werkzaam bent
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Speelgoedbank Vught neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 1. Doel en grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens

Stichting Speelgoedbank Vught verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van speelgoed.
 • Om u te kunnen bellen, appen, schrijven of e-mailen indien dat nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening.
 • Informeren over wijzigingen van diensten van Stichting Speelgoedbank Vught.
 • Stichting Speelgoedbank Vught verwerkt ook persoonsgegevens als zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 1. Bewaartermijn

Stichting Speelgoedbank Vught bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Stichting Speelgoedbank Vught hanteert de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de bedrijfsadministratie (de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen voor boekhouding en Belastingdienst). Voor de overige persoonsgegevens hanteert Stichting Speelgoedbank Vught een bewaartermijn van twee jaar.

 1. Delen van persoonsgegevens

Stichting Speelgoedbank Vught deelt uw persoonsgegevens uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Cookies

Stichting Speelgoedbank Vught gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Stichting Speelgoedbank Vught gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Stichting Speelgoedbank Vught hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Stichting Speelgoedbank Vught wil graag weten hoe bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat het gebruik van de website kan worden geoptimaliseerd. Stichting Speelgoedbank Vught wil natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter wil zij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft Stichting Speelgoedbank Vught goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Stichting Speelgoedbank Vught kan u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vindt u hier.

 1. Cloud

Stichting Speelgoedbank Vught kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Stichting Speelgoedbank Vught door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Stichting Speelgoedbank Vught heeft contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Speelgoedbank Vught.

Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Stichting Speelgoedbank Vught van u heeft in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@speelgoedbankvught.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Stichting Speelgoedbank Vught u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Speelgoedbank Vught reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Speelgoedbank Vught neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Stichting Speelgoedbank Vught op via info@speelgoedbankvught.nl. Stichting Speelgoedbank Vught wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u altijd op www.speelgoedbankvught.nl. Stichting Speelgoedbank Vught raadt u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14 juli 2020